Laserová geomerie

Měříme geometrii náprav nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a autobusů.

Měření a seřízení geometrie náprav provádíme na laserovém přístroji švédské firmy Josam, jejíž měřící metodu doporučuje většina renomovaných výrobců užitkových vozidel ve svých značkových servisech.

Je notoricky známé, že správné seřízení geometrie náprav má zásadní vliv na jízdní vlastnosti a ekonomiku provozu vozidla.

 

Pro příklad uvádíme výsledky dlouhodobého testování spotřeby
paliva soupravy s návěsem při různých polohách pevných náprav:

  • V prvním testu, při kterém byly nápravy správně seřízeny, souprava spotřebovala 30 l/100km.
  • Ve druhém testu byly nápravy nastaveny rovnoběžně, ale zároveň byly natočeny křivě vůči podélné ose rámu vozidla o 10mm/m. Spotřeba paliva v tomto případě vzrostla na 31,3 l/100km, což znamená zvýšení o 4,3% proti prvnímu případu.
  • Ve třetím testu byly nápravy natočeny o 10 mm/m jako v předchozím případě a navíc byly nastaveny nerovnoběžně. Spotřeba paliva značně vzrostla na 35,6 l/100km. To je výrazný nárůst o 18,7% proti situaci se správně seřízenými nápravami.

geometrienaprav[1]

Z tohoto jednoduchého příkladu jednoznačně vyplývá, že správné seřízení náprav Vám v konečném důsledku přinese značné ekonomické úspory při provozu Vašeho vozidla.

Ceník laserové geometrie.

geometrie[1]